Produkter

Webshop produkter

Adenium och andra Afrikanska suckulenter är fantastiska växter att odla, men de kräver speciell skötsel och material. AdeniumBigBay har många års erfarenhet av odling av dessa växter och har därför valt ut några av de viktigaste produkterna för att odla dem bra.

Organsikt substrat

Det absolut viktigaste komponenten för att odla Adenium och andra afrikanska caudex på ett kontrollerat och säkert sätt är att odla dem med ett substrat som både ger rötterna gott om fukt och syre samt näring, men ändå inte skapa en miljö där rötterna blir blöta och sura, det ger en miljö där plantorna på sikt riskerar att få rotröta och hela plantan går under.

http://webshop.adeniumbigbay.se/index.php?route=product/category&path=74_96

Kokosjord – Det perfekta odlingsmaterialet

Kokosprodukterna är tillverkade av skalen från kokosnöten. Dess egenskaper är perfekt för att odla växter i. Kokos jord kan binda mycket vatten utan att bli för blöt, vilket är det normala för vanlig jord. Kokosjord ger bra fukt och även luft åt växternas rötter vilket gör att kokosjord är idag de bästa du kan erbjuda dina växter att växa i.

Kokoschips – kuber – Fibrer

Grövre kokos såsom chips / fiber är ett utmärkt
material att odla växter i som behöver kontinuerlig fukt men inte stå blött. Kokoschipsen / fibern har en otrolig förmåga att suga upp vatten och hålla det kvar i den grova strukturen vilket passar särskilt bra åt växter såsom orkideer och andra rotkänsliga växter.

http://webshop.adeniumbigbay.se/index.php?route=product/category&path=74_96

Lavasubstrat

Organiskt material är ett bra material för många växter, men vissa växter som har utpräglade viloperioder varav Adenium och många afrikanska suckulenter tar en utpräglad viloperiod där den väljer att släppa alla bladen och gå in i en period av vila. Den kan med fördel läggas så att den infaller under den tid på året då vi har vinter och mörkt. Ett problem som kan uppstå inför denna viloperiod är att kokos chips och kokossubstrat är bra på att ackumulera fukt och detta kan utgöra ett problem för växternas rötter. När hösten infaller och temperaturen sjunker så kan inte växterna stå med rötterna i fuktig kokos, det slutar med rotröta och leder till en förlorad planta.

Lava

 Lava har visat sig vara ett utmärkt substrat för de flesta växter. Dess egenskap är utmärkt för att suga åt sig fukt till en viss gräns, sedan åker övrig fukt genom krukan och ut på fatet. Det gör att växter som odlas i lava knappt går att övervattnas, perfekt material åt Adenium som är så känslig för övervattning. Lavan som AdeniumBigBay säljer har dessutom en viss mängs lergranulat och granuleras långtidsverkande näring inblandat, vilket gör att lavan kan leverera fukt, näring och syre åt rötterna långa perioder mellan perioder av vattning. Till och med vatten på faten är en bra lösning på långtidsvattning om man ska åka bort några dagar, rötterna får tillräckligt bra med syre i krukan tack vara lavans kornstorlek. AdeniumBigBay odlar idag de flesta väster med lavasubstrat, i vissa fall kan kokosjord blandas i krukorna tillsammans med lavan för att få en extra bra fukthållande substrat.

Hekla Coarse – grov lava

Hekla Coarse är en grov fraktion av pimpsten, 10 – 32 mm. Pimpsten är ett poröst mineral

Lava Hekla Coarse
Lava Hekla Coarse

med en balans mellan de porer som kan hålla vatten respektive luft. Tack vare materialets öppna porsystem kan materialet lätt suga upp vatten, hålla vatten men även snabbt transportera bort överskottsvatten. Den specifika ytan är ca 100 gånger så stor som för solid kvartssten av motsvarande kornstorlek vilket gör materialet till ett mer aktivt rotsystem med relativ god bärighet.

Hekla Coarse är utmärkt till att användas för att fylla botten i krukor och planteringsurnor för att få bra dränering. Hekla Coarse fungerar precis som övriga lavaproduker och absorberar fukt och levererar detta till växternas rötter så att hela krukan är tillgänglig för växternas rötter. Många använder sig av leca för utfyllnad i krukorna, men leca kan inte absorbera fukt och bidrar inget till växternas rötter

Hekla  Grow – finkornig lava

Hekla Lava / Pimpsten är ett poröst vulkaniskt material. Materialet har hög andel porer

Lava Hekla Grow
Lava Hekla Grow

som kan hålla vatten och luft och i kombination med goda sugande egenskaper gör produkten lämplig som odlingssubstrat för alla växter. HeklaGrow är grå till färgen.
Hekla Pimpsten har tillsatta mineraler och långsamverkande gödselmedel samt granulerad lera. Den stora porvolymen gör det möjligt med bra balans mellan vatten och luft, vilket är gynnsamt för växten. Produkten passar till såväl gröna som blommande växter.

kornstorlek 0,5-8mm med medelstorlek på 5mm.

http://webshop.adeniumbigbay.se/index.php?route=product/category&path=74_95