FAQs

Q?

Vilken näring ska mina Adenium ha?

A.

Adenium är under tillväxtsäsongen beroende av mycket vatten och näring. För mycket kväve till plantorna tenderer plantorna att svälla upp och få långa rangliga grenar, Den blir vek och känslig för sjukdomar och röta. Många kemiska näringar har ofta för mycket kväve och kan lätt ge mer problem än nytta. Var noga med att kola ditt NPK-värde på din näring, ditt N-värde bör vara lågt.

Thailändarna har många års erfarenhet av att odla Adenium, alla är överens om att biologisk näring är det enda som ger dig starka och friska plantor. Vi på AdeniumBigBay har rätt lång erfarenhet av denna näring och vi är helt överens med Thailändarna, denna näring är fantastisk och ger fart på blomning under sommaren. läs gärna mer på vår webshop om bionäring.
BioBizz Bionäring

Q?

Var kan jag köpa adeniumfrön och plantor?

A.

I webshopen finns mängder av olika adeniumfrön. Så småningom kommer det även att finnas plantor till försäljning. Här finns också biologisk gödning och andra tillbehör:

http://webshop.adeniumbigbay.se

 

Q?

Hur ska jag sköta mina adeniumplantor?

A.

Sparsam vattning när plantan inte är i tillväxt, jämn tillförsel av näring under växtperioden,  mycket ljus och varmt vill adenium ha.