Fint utvecklad bonsai av Arabicum

lämpliga sorter för bonsai är arabicum bland annat PNW, Pet Muang Kong, Black pearl, Black dragon

No Comments Yet.

Leave a reply

You must be logged in to post a comment.